Home / Đọc Truyện Ngắn / Chú lừa trong cái giếng

Chú lừa trong cái giếng


Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng.


Source link

About Trần Lê

Check Also

Bẩm sinh tôi là kẻ trộm

Cục trưởng thí‌ch hát và rất hay đi hát. Thông thường có người mời Cục …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *