Home / Đọc Truyện Ngắn / Có còn hơn không. Tuổi Thơ Cổ Tích

Có còn hơn không. Tuổi Thơ Cổ Tích

Người đ.ánh cá quăng chài, kéo lên được chú cá con. Cá van xin được thả ra vì nó còn nhỏ tẹo, đợi khi nó lớn thì người hãy bắt. Nhưng người đ.ánh cá bảo:


ảnh minh họa

– Quả là tao ngốc mới buông tha cho mày khi mày nằm trong tay tao. Thói thường, có ngay được lợi nhỏ, hơn là lợi lớn không chắc chắn.

» Sự tích ông bình vôi
» Đom đóm và giọt sương


Source link

About Trần Lê

Check Also

Mối tình đầu thứ hai

“Chị tôi từng bảo: “Nếu một người đàn ông hỏi họ là mối tình thứ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *