Home / Đọc Truyện Ngắn / Cưới đi rồi tính (Phần 7) : Sơn buột miệng…

Cưới đi rồi tính (Phần 7) : Sơn buột miệng…


Sơn buột miệng, sau đó liền cảm thấy mình chém gió hơi quá đà. Anh đâu biết gia đình của Nhật có những ai. Trong lòng Sơn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng mình nói sai thật.


Source link

About Trần Lê

Check Also

Giận…để yêu nhau nhiều hơn

Ai bảo anh không gi‌ải thí‌ch rõ ràng chuyện cô b‌é ấy. Ai bảo anh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *