Home / Đọc Truyện Ngắn / Di chuyển 2 que diêm biến phép tính 7 x 7 = 14 thành đúng. Vui cười hài hước

Di chuyển 2 que diêm biến phép tính 7 x 7 = 14 thành đúng. Vui cười hài hước

Thử thách di chuyển 2 que diêm và cho phép tác động lên phép tính sẽ khó khăn hơn so với dạng câu đố di chuyển một que diêm.


ảnh minh họa

Câu đố như sau:

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính như hình dưới:

Người giải được quyền di chuyển 2 que diêm, có thể sửa lại phép tính, để tạo ra phương trình mới đúng với quy tắc toán học.

Lưu ý, có ít nhất hai cách di chuyển diêm đáp ứng yêu cầu trên.  

» Câu đố xác định thứ tự về đích của 5 tay đua
» Quan trọng nhất vẫn phải là… thần thái


Source link

About Trần Lê

Check Also

Lá thư từ bên kia thế giới. Kinh Dị Truyện Ma

Bác sĩ Alizabeth Kubler Ross, người tiền phong trong lãnh vực nghiên cứ‌u về hiện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *