Đông Anh tập trung hoàn thiện các tiêu chí lên quận vào năm nay

Huyện Đông Anh (TP Hà Nội) là một trong những huyện đi đầu thực hiện lộ trình xây dựng huyện thành quận, đạt 26/27 tiêu chí huyện thành quận, 13/15 tiêu chí xã thành phường theo bộ tiêu chí chung của thành phố. Thời gian tới, huyện Đông Anh tiếp tục thực hiện các giải pháp, quyết tâm lên quận trong thời gian sớm nhất.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Đông Anh là 1 trong 5 huyện phát triển thành quận của TP Hà Nội. Huyện ủy Đông Anh đã chỉ đạo xây dựng và thống nhất ban hành Bộ tiêu chí xây dựng huyện thành quận riêng của huyện với 32 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội.

Liên hệ vấn đề việc Đông anh lên quận

Chia sẻ về việc thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng huyện thành quận, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, đến nay, trên địa bàn huyện có 21/32 tiêu chí về phát triển kinh tế-xã hội đã đạt như: Xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn; tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng; các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn được bảo tồn và phát huy hiệu quả; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung…

Đông Anh tập trung nguồn lực để lên quận

Nhận định về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, ông Nguyễn Xuân Linh cho biết, huyện bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao (10,1%), nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội được triển khai và đạt được kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt từ huyện tới cơ sở do đó có nhiều chuyển biến rõ nét; hạn chế các vi phạm mới phát sinh.

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là đối với các dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố và huyện… Huyện đã và đang thực hiện giải phóng mặt bằng 176 dự án; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố: Dự án công viên Kim Quy, dự án Công viên phần mềm, dự án thành phố thông minh…

Hà Nội đẩy nhanh nhiều dự án để đưa huyện Đông Anh lên quận trước năm 2025

Đáng chú ý, Thường trực Thành ủy cũng đã thống nhất về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Đông Anh cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Đông Anh. Trên cơ sở những nội dung đó, giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đông Anh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, báo cáo lên Ban Thường vụ. Về dự án Khu công nghiệp Đông Anh cần đảm bảo sớm hoàn thành việc thẩm định và lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực kinh nghiệm đầu tư.

Tìm hiểu thời điểm đông anh lên quận

Việc tổ chức quy hoạch, đầu tư hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài với tổng thể 811,57ha, Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo huyện Đông Anh cần nghiên cứu, rà soát phân loại các dự án đã, đang và dự kiến triển khai. Đặc biệt, cần làm rõ các công trình hạ tầng thiết yếu theo thứ tự ưu tiên để đề xuất nguồn vốn đầu tư phù hợp, cần lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bằng các hình thức phù hợp để trình UBND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cũng đề nghị huyện cần triển khai đồng bộ các cách thức thực hiện Đề án xây Đông Anh thành quận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post Cơ Khí Hoá Là Gì
Next post Phân loại các loại màn hình lập trình HMI