Mua vé


Có một ban nhạc nước ngoài đến biểu diễn ở thành phố, Cục trưởng Mã trong lòng rất vui vội điện cho văn phòng Cục: "Chủ nhiệm Hùng, cậu mua cho tớ hai vé xem biểu diễn ca nhạc tối nay, nhớ là chọn vé có chỗ ngồi tốt nhất nhé!".


Source link

About Trần Lê

Check Also

Tam quốc diễn nghĩa – La Quán Trung: Hồi 7. Tiểu Thuyết

Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *