Home / Đọc Truyện Ngắn / Muốn làm giàu phải có kế hoạch hoàn hảo. Vui cười hài hước

Muốn làm giàu phải có kế hoạch hoàn hảo. Vui cười hài hước

Nếu bạn muốn làm giàu với bất cứ ngành nghề nào đấy thì trước tiên bạn phải lên kế hoạch chu toàn đã.


Ảnh minh họa

Muốn làm giàu phải có kế hoạch hoàn hảo

» Cần mấy con ngựa?!
» Tình hình gia đình khi ‘mẹ vắng nhà’


Source link

About Trần Lê

Check Also

Truyện ngắn: Cái cớ sinh tồn

Con só‌c chuột bên đám cây chỗ đường vô chùa kêu “tức tức tức“, nghe …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *