Home / Đọc Truyện Ngắn / Tin anh, em nhé!

Tin anh, em nhé!


Cuộc đời này có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một con người.


Source link

About Trần Lê

Check Also

Truyện ngắn: Cái cớ sinh tồn

Con só‌c chuột bên đám cây chỗ đường vô chùa kêu “tức tức tức“, nghe …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *